Rapport Det norska vätgasbolaget NEL redovisar en ökad förlust. Men orderboken växer rejält.

NEL redovisar intäkter om 127 miljoner norska kronor för det första kvartalet 2020 (122).

Ebitda-resultatet landade på -64,6 miljoner norska kronor (-34,8) samtidigt som det rapporterade rörelseresultatet landade på -86,9 miljoner (-52,0).

Bolagets orderbok uppgick till 592 miljoner norska kronor vid kvartalets slut, en uppgång med 46 procent från motsvarande tidpunkt 2019 och 16 procent högre än vid utgången av det fjärde kvartalet 2019.

Bolaget upprepar tidigare uttalanden om att verksamheten har påverkats, och kommer att påverkas, negativt av störningar i värdekedjan, reserestriktioner och den makroekonomiska nedgången som en följd av covid-19-utbrottet. Strategin för bolaget har dock inte ändrats.

NEL skriver också att pågående tillväxtinitiativ och uppbyggnadskostnader kommer att ha en negativ påverkan på ebitda-resultatet under 2020.