Rapport Whiskybolaget Mackmyra ökade förlusten under det tredje kvartalet. Vd medger att resultatet var mycket sämre än planerat och skyller på den varma sommaren.

Mackmyra redovisar ett rörelseresultat om -5,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-1,1). Kvartalets nettoomsättning exklusive alkoholskatt summerade till 18,4 miljoner kronor (17,7).

Bolaget framhåller att detta var det femtonde raka kvartalet med försäljningstillväxt, men att sommarens värme mattade försäljningen.

”Systembolagets försäljning av maltwhisky har minskat under kvartalet. Försäljningen tillskrivs den varma sommaren där kunderna har premierat öl och rosévin före maltwhiskyn”, skriver bolaget.

Vd:n Magnus Dandanell medger i rapporten att ”resultatet och kassaflödet” i kvartalet var ”mycket sämre än planerat”.

Kassaflödet efter investeringar var -6,5 miljoner kronor i det tredje kvartalet och de likvida medlen uppgick till 0,6 miljoner kronor i slutet av september.

”Åtgärder har vidtagits för att motverka kassaflödesförsämringen genom bland annat minskad destillering, besparingar och uppskjutna investeringar”, skriver bolaget.