Rapport Bränslecellsbolaget Powercell, vars aktie stigit över 50 procent i år, redovisar en ökad förlust och en minskad omsättning. 

Powercell redovisar ett resultat efter skatt på -41,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-11,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:84 kronor (-0:22).

Rörelseresultatet blev -28,8 miljoner kronor (-11,1).

”Det försämrade resultatet beror i huvudsak på ökade försäljnings- och administrationskostnader samt planerade högre utvecklingskostnader framför allt kopplat till lanseringen av den nya och förbättrade versionen av bränslecellssystemet MS-100”, skriver bolaget.

Av rapporten framgår även att nettoresultatet tyngdes av att de finansiella posterna uppgick till -12,2 miljoner kronor.

”Ökningen av de finansiella kostnaderna är hänförlig till omvärdering av banktillgångar i Euro vid periodens slut. Påverkan av valutaeffekter hänförliga till omvärderingen av Bosch-likviden på Euro-kontot, uppgick under kvartalet till totalt -12 295 tusen kronor”, skriver Powercell.

Nettoomsättningen uppgick till 27,0 miljoner kronor (28,1).