Ökad förlust för C F Berg

Publicerad 2007-11-20 13:35

Skogsföretaget CF Berg redovisar en förlust efter finansnetto på 3,7 miljoner kronor för det brutna räkenskapsåret som avslutades den 31 augusti.

Året före var förlusten 1,6 miljoner kronor.
Omsättningen steg till 374,2 miljoner kronor, från 281 miljoner kronor året före.

Under sista kvartalet visade resultatet en rejäl förbättring. Bolaget gjorde då vinst efter finansnetto på 8,1 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 2,1 miljoner kronor samma kvartal året före.

”Den väsentliga resultatförbättringen som skedde under räkenskapsårets sista kvartal beror på en bättre råvarutillgång och därmed en ur kostnads- och anskaffningssynpunkt gynnsammare råvarusammansättning”, skriver bolaget i rapporten.

CF Berg räknar med ett ”väsentligt bättre resultat” för kommande räkenskapsår jämfört med räkenskapsåret 2004/05.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 25 öre per aktie.