Rapport Forskningsbolaget Bioarctic redovisar ett rörelseresultat om -60,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-39,4).

Resultatet efter skatt var -57,9 miljoner kronor (-19) och per aktie var resultatet -0:66 kronor (-0:22).

Nettoomsättningen uppgick till 2,1 miljoner kronor (4,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -58,2 miljoner kronor (-39,3) med likvida medel om 805 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång (848).

För räkenskapsåret 2023 räknar Bioarctic med kostnader på 330-380 miljoner kronor. Kostnaderna för 2022 uppgick till 247 miljoner kronor, vilket var i linje med bolagets tidigare prognos. Under de tre senaste åren har Bioarctics genomsnittliga kostnader varit cirka 188 miljoner kronor per år.

”Uppbyggnad av den kommersiella organisationen inför potentiell lansering av lecanemab och kostnader för den utökade egna projektportföljen förklarar den förväntade högre kostnadsnivån för 2023”, skriver Bioarctic i rapporten.