Rapport Poddbolaget Acast redovisar ett justerat ebitda-resultat om -67,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-33,6). Den justerade ebitda-marginalen blev -23 procent (-17).

Nettoomsättningen uppgick till 298 miljoner kronor (197).Försäljningstillväxten var 51 procent (74) och den organiska tillväxten uppgick till 40 procent (86).

Resultatet efter skatt blev -73,2 miljoner kronor (-49,2) och resultatet per aktie -0:41 kronor (-0:37).

Alla marknader har fortsatt att växa. I Europa växte Acast 35 procent och i övriga världen med 47 procent. Nordamerika har levererat starkast tillväxt under kvartalet då försäljningen vuxit med 107 procent jämfört med första kvartalet 2021.

”Vi har under kvartalet ökat antalet podcasts knutna till Acast från 40.000 till 47.000 och antalet lyssningar har ökat med 44 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt som vi får ett större podcastutbud, växer potentialen för att driva annonsintäkter. Inte minst i Nordamerika där nettoomsättningen ökat tresiffrigt medan den europeiska annonsmarknaden upplevt en mer trevande start på året”, skriver vd Ross Adams.

Poddannonsmarknaden växer och tar andelar från andra medier, skriver Acast, samtidigt som andelen reklam fortfarande är generellt mycket låg jämfört med andra medier. Allt sammantaget understryker det att uppsidan, allt annat lika, framgent är stor.

”Med det sagt har vi under inledningen av 2022 en förändrad omvärld att förhålla oss till. Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar alla och så även Acast. Vår exponering mot Ukraina och Ryssland är dock begränsad både vad gäller poddkreatörer med hemvist i respektive land och utifrån annonsörsperspektivet”, säger Ross Adams.

Det förändrade världsläget spås via stigande inflation och förändrat ränteläge kunna påverka annonsmarknaden negativt.

”Som snabbväxande bolag i en snabbväxande bransch kommer vi dock genom medvetna beslut fortsätta accelerera i marknader där vi ser fortsatt stor uppsida”, säger vd:n vidare.