OGUNSEN: RÖRELSERESULTATET BLEV 16,8 MLN KR 1 KV

2023-05-26 08:33:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemanningsföretaget Ogunsen, som tidigare hette SJR, redovisar ett rörelseresultat på 16,8 miljoner kronor för det första kvartalet (14,4).

Nettoresultatet blev 13,2 miljoner kronor (11,3).

Nettoomsättningen uppgick till 144 miljoner kronor (123).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 52 bidragsgivare, var en omsättning för Ogunsen på 133 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 15,1 miljoner kronor.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

Ogunsen skriver i rapporten att efterfrågan under inledningen av det andra kvartalet har fortsatt på samma nivå som i det första kvartalet.Direkt-SE