Konjunktur Euroområdets BNP var oförändrad under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal, enligt Eurostats definitiva beräkning av utfallet. Jämfört med motsvarande kvartal 2021 steg BNP med 1,8 procent.

Analytikerna hade väntat sig oförändrad BNP under kvartalet och +1,9 procent i årstakt. Det preliminära utfallet var +0,1 respektive +1,9 procent.

I hela EU-27 sjönk BNP med 0,1 procent under det fjärde kvartalet, och ökade 1,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021.

Av rapporterande euroländer uppvisade Grekland den starkaste utvecklingen med en BNP-ökning på +1,4 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Den svagaste utvecklingen bland euroländerna rapporteras från Estland, där BNP minskade 1,6 procent.