I annonssamarbete med ODIN FONDER

ANNONS När ODINs förvaltare Robin Øvrebø pratar med människor som inte har en relation till kapitalförvaltning stöter han ofta på missuppfattningar om vad långsiktig, aktiv förvaltning innebär. En vanlig missuppfattning är att aktiv förvaltning innebär en hög aktivitet av köp och sälj.

Många tror också att det finns likheter mellan antalet köp och sälj och en fantastisk avkastning. Men det är just missuppfattningar. I texten nedan förklarar Robin hur förvaltarna på ODIN tänker och hur de arbetar med aktiv förvaltning. 

Börja med dina grundläggande principer
Det är bra att basera sina investeringar på några grundprinciper – några grundläggande tankar om hur man närmar sig aktiemarknaden som investerare. En sådan grundläggande princip för ODIN är principen om lönsam tillväxt. Det är lönsam tillväxt som driver ränta-på-ränta-effekten i bra bolag över tid. Lönsam tillväxt kan delas upp i två viktiga byggstenar:

1. Bra avkastning på investerat kapital, det vill säga lönsamhet
2. Förmågan att återinvestera vinsten för att öka det framtida kassaflödet

Den kombinationen fungerar som finansiella byggstenar. Med tiden kommer aktiekurserna att följa företagens värdeskapande. Vi vill investera i företag som kan växa lönsamt under långa tidsperioder och skapa aktieägarvärde. Som förvaltare ligger arbetet i att ta beslut om vilka företag vi ska investera i och ha processer som gör att vi kan ta bästa möjliga beslut över tid.

Läs mer om ODIN Fonder.

Det handlar inte om att köpa och sälja
Vårt arbete är inte att köpa och sälja aktier i ett rasande tempo, utan i att läsa årsredovisningar, böcker, nyhetsbrev, analyser, träffa analytiker och företagsledningar och resa på bolagsbesök. Det är vad vi på ODIN definierar som aktivitet – att analysera och bedöma företag, bolagskulturen, den bransch och de människor som leder företagen. Vi tänker som en industriell ägare när vi utvärderar våra investeringar och vi frågar oss alltid om detta är ett företag vi vill äga under de kommande 10 åren.

Vad vi kan kontrollera är:
1. Vilka bolag vi investerar i
2. Hur stor bolagens vikt är i portföljerna
3. Hur länge vi investerar i bolagen

Även om vi fattar beslut om att investera i ett bolag så krävs det hela tiden nya utvärderingar för att behålla bolaget i portföljen. Det kan beskrivas som att vara aktiv på lång sikt. Aktiv, i bemärkelsen att vi följer upp att de bolag vi investerat i utvecklas enligt vår investeringsfilosofi ODIN-modellen. På lång sikt, genom att låta värdeskapandet i bolagen ta den tid som krävs för att skapa aktieägarvärde. Den kombinationen över tid ger ränta-på-ränta-effekten.

Se film om ODIN-modellen

Det blir som ett gott vin
Genom att investera i bolag som växer lönsamt och kombinera det med aktiv långsiktighet drar vi nytta av det värdeskapande som sker i bolagen. Det är det värdeskapandet som över tid driver bolagens aktiekurser och genererar kapital i våra fonder. I bra företag arbetar tiden för dig. Det blir som ett gott vin – det blir bättre ju längre du äger det.

Följ ODIN Fonder på linkedin 

Börja spara i ODINs ISK

Risktext:
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Av: ODIN Fonder