Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

Börsen Nu väntar några ödesveckor för börsen med jobbrapporter, inflationssiffror och räntebesked. Danske Bank-strategen Maria Landeborn tror att goda nyheter för ekonomin kommer att vara dåliga nyheter för börsen.

Marknadsagendan är fullspäckad den närmaste tiden med slagsida mot USA, bland annat handlar det om inflationssiffror, arbetsmarknadsstatistik och räntebesked. CNN beskriver de kommande fem handelsdagarna som ”en helvetesvecka” för Wall Street.

– Vi kommer från en period med högre volatilitet på aktiemarknaden sedan vi fått tecken på att konjunkturen tagit ny fart. Mer styrka i ekonomin har varit dåliga nyheter för börsen eftersom det ökar pressen på centralbankerna att fortsätta höja räntorna. Den trenden kommer nog att hålla i sig, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, inför sifferfloden.

– Marknaden har redan gått från att räkna med en lågkonjunktur till en mjuklandning. Nu har tanken om en ”no landning” börjat växa fram, tillägger hon och syftar på ett scenario där ekonomin ångar på och inflationen ligger kvar på höga nivåer.

Det har gjort avtryck i form av stigande ränteförväntningar. Nu signalerar prissättningen på marknaden att räntetoppen i USA väntas hamna på 5,5 procent, vilket står i skarp kontrast mot den tidigare förväntansbilden om en lägre räntetopp och flera räntesänkningar framåt slutet av året, poängterar Maria Landeborn. 

Under tisdagen och onsdagen gästar Jerome Powell, chef för den amerikanska centralbanken Federal Reserve, Fed, det gemensamma finansutskottet i USA:s kongress där ledamöter från båda kamrarna, senaten och representanthuset, ingår. Marknaden hoppas då få några ledtrådar om hur centralbanken resonerar kring penningpolitiken framåt. 

Maria Landeborn tror att Fed-chefen upprepar centralbankens prognos om att det kommer att krävas fler räntehöjningar för att bekämpa den höga inflationstakten.

– Inflationen ligger fortfarande långt över målet på 2 procent och det finns därför inte någon anledning för Jerome Powell att uttrycka sig i mjukare ordalag, säger hon.

Veckan avslutas med två amerikanska jobbsiffror för februari som kommer att hårdbevakas av centralbanken. Det gäller framför allt löneutvecklingen, en punkt i den månatliga sysselsättningsstatistiken utanför jordbrukssektorn som publiceras på fredagseftermiddagen, klockan 14.30 svensk tid, förklarar Maria Landeborn. 

– Lönetrycket väntas fortsätta öka. Konsensusprognosen är att löneökningarna stiger från 4,5 procent på årsbasis i januari till 4,7 procent på årsbasis, säger hon. 

Nästa vecka avslutas sifferfloden med den amerikanska inflationsrapporten för februari. På onsdagen den 22 mars, veckan därpå, lämnar Fed sitt nästa räntebesked. 

Baserat på Trading Economics sammanställning väntas USA:s allmänna inflationstakt, KPI, falla till 6 procent från 6,4 procent i januari. Samtidigt räknar analytikerna med att kärninflationen bromsar in till 5,4 procent i årstakt jämfört med 5,6 procent föregående månad. 

– Det talar för att fler räntehöjningar väntar. Vi tror att Fed höjer räntan med 25 punkter vid varje möte fram till sommaren och att vi får en räntetopp på 5,25 eller 5,5 procent. Det är i linje med förväntansbilden på marknaden, säger Maria Landeborn.