Rapport Mode- och logistikfastighetsbolaget Odd Molly redovisar en vinst för det tredje kvartalet. Omsättningen sjönk dock rejält. 

Odd Molly redovisar ett resultat efter skatt på 7,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-9). Resultatet per aktie uppgick till 0:18 kronor (-0:61).

Nettoomsättningen uppgick till 59,2 miljoner kronor (76,6).

Bruttomarginalen uppgick till 48,3 procent (47,6).

Rörelseresultatet blev 13,7 miljoner kronor (-9,3).

Odd Mollys vd Jennie Högstedt Björk konstaterar i bolagets delårsrapport att bolaget efter förvärven i september och oktober nu äger sju fastigheter i södra Sverige.

”Som tidigare annonserats planeras ytterligare förvärv och ambitionen att bli en stark aktör på lager- och logistikfastighetsmarknaden är tydlig”, skriver hon i rapporten.

Odd Molly-vd:n skriver vidare att bolaget arbetat fokuserat med att förbättra effektiviteten i organisationen, vilket lett till betydande besparingar.

”Sedan implementeringen av det första åtgärdsprogrammet i slutet av 2018 har de underliggande driftskostnaderna minskat med 82 MSEK, vilket motsvarar cirka 40 procent”, skriver Jennie Högstedt Björk.

Vd:n skriver också att man utvärderar en tydlig operationell, organisatorisk och legal uppdelning mellan mode och fastigheter.

”Den strategiska utvärderingen inkluderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag”, skriver hon.

Under det tredje kvartalet påverkades Odd Mollys resultat positivt med 18,2 miljoner kronor från värderingen av de förvärvade fastigheterna.