Aktie Textilfärgningsbolaget We Are Spin Dye (WRSD) förvärvar Odd Mollys helägda dotterbolag Odd Molly Sverige, i vilket sistnämnda bolagets modeverksamhet bedrivs. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Genom transaktionerna blir kvarvarande Odd Molly ett rent fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter som utan tempoförlust och med ökat handlingsutrymme kan fortsätta att växa med målet att bli en betydande utmanare på den svenska fastighetsmarknaden”, skriver Odd Molly i en kommentar. 

Betalning sker med cirka 7,7 miljoner nyemitterade aktier i WRSD, motsvarande ett värde om knappt 166 miljoner kronor baserat på en genomsnittskurs om 21:32 kronor per aktie.

”Avsikten är att med förvärvet, samt framtida förvärv, möjliggöra en fortsatt utveckling av en mer miljövänlig, cirkulär och hållbar värdekedja för både kläder och textilier”, skriver WRSD i ett pressmeddelande.

I förvärvet ingår även Used By, en marknadsplats för försäljning av secondhand märkesvaror med fokus på återvinning och återanvändning.

I och med förvärvet skapas en ny koncern och WRSD avser byta namn till Nordic Fashion Tech Group (”NFTG”) fortsatt noterad på NGM.

Gruppens framtida fokus kommer vara att utveckla befintliga innehav samt växa inom hållbarhetssegmentet både organiskt samt genom förvärv och investeringar. Skapandet av NFTG möjliggör att framåt förvärva både tech-lösningar och modeföretag med innovativa affärsmodeller, konsolidera infrastruktur, kompetens samt realisera kommersialisering genom koncernen. Vinsterna av att driva hållbarhet i textil och modeindustrin med en gemensam agenda bedöms som stora, heter det.

”Genom förvärvet tar vi första steget i skapandet av inte bara en ny koncern med hållbarhetsfokus utan även ett nytt ekosystem – där vi förenar hållbara produkter med innovativ teknik och nya affärsmodeller. Vi bedömer att tiden för denna typ av verksamheter är nu och att vi kan utnyttja marknadskonsolideringen till att skapa en stark internationell plattform med hållbarhetsfokus som driver, investerar i samt förvärvar bolag med klimatsmarta affärsmodeller och innovativa digitala lösningar”, uppger Christian Rasmussen, som är styrelseordförande för WRSD.

Odd Mollys modeverksamhet består av varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Försäljningen sker i dag via den egna webbshopen och andra digitala multi-brand siter och representerar cirka 70 procent av försäljningen.