Rapport Klädföretaget Odd Molly redovisar ett resultat efter skatt på -11,2 miljoner kr för det andra kvartalet 2020 (-19,2). Resultatet per aktie uppgick till -0,30 kr (-2,12).

Nettoomsättningen uppgick till 37,7 miljoner kr (62,7), medan bruttomarginalen uppgick till 62,2 procent (50,6).

Rörelseresultatet blev -9,3 miljoner kr (-17,9).

De ytterligare kostnadsbesparingar som bolaget implementerat under våren och sommaren förväntas generera besparingar på helårsbasis om cirka 10 miljoner kr, ovanpå de 75 miljoner som redan kommunicerats, skriver Jennie Högstedt Björk i rapportens vd-ord.

I det gångna kvartalet uppgick kostnadsbesparingarna till cirka 14 miljoner kr, vilket även inkluderar en mindre del inom ramen för statliga stödpaket.