Rapport Klädföretaget Odd Molly redovisar ett resultat efter skatt på -7,3 miljoner kr för det första kvartalet 2020 (-19,2).

Nettoomsättningen uppgick till 67 miljoner kronor (86,2) medan bruttomarginalen uppgick till 52,3 procent (49,3).

Rörelseresultatet blev -5,9 miljoner kr (-17,6).

Den underliggande driftskostnadsmassan minskade under kvartalet med 12 miljoner kr i linje med åtgärdsplanen att successivt generera besparingar om cirka 75 miljoner på helårsbasis med full effekt 2020. Ackumulerade besparingar hittills uppgår till cirka 57 miljoner kr.

”Ett arbete med att identifiera ytterligare åtgärder för att minska effekterna på lönsamhet och likviditet till följd av coronapandemin pågår inom bolaget”, skriver bolaget i sin delårsrapport.