ODD MOLLY: BEDÖMD POSITIV EBIT-EFFEKT 17,5 MLN KR ENL PROSPEKT

2020-10-13 14:52:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Odd Molly meddelar att förvärvade fastigheter förväntas upptas till ett värde om totalt cirka 149 miljoner kronor vilket ger en indikativ positiv rörelseresultateffekt om cirka 17,5 miljoner kronor.

Det framgår av bolagets prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier, enligt ett pressmeddelande.

Effekten på resultatet efter skatt bedöms bli cirka 13,8 miljoner kronor. De slutligt fastställda effekterna kommer att påverka resultatet positivt i det tredje kvartalet 2020 och redovisas i samband med bolagets delårsrapport som publiceras den 23 oktober.

I prospektet framgår också Odd Mollys kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 31 juli 2020, vilket inte tidigare har offentliggjorts.Direkt-SE