OASMIA: UTVECKLAR TEKNOLOGIPLATTFORM I XR-18 OCH XR-19 PROJEKT

2021-06-09 07:14:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oasmia Pharmaceutical arbetar med ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att förbättra teknologiplattformen XR-17 vilket går under projektnamnet XR-18.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Data från XR-18 projektet har bland annat visat att tillsats av komponenter till befintlig XR-17 formulering kan förbättra stabiliteten på ingående substanser samt syntes (kombination av separata element Direkts anm) av nya hjälpämnen som uppvisar XR-17-liknande egenskaper med förbättrade stabilitetsegenskaper.

Dessa modifieringar kommer att utvärderas för att kunna användas i olika läkemedelsformuleringar.

En vidareutveckling av XR-17 har även gjorts inom inkapsling av flera aktiva läkemedelssubstanser under projektnamnet XR-19.

Oasmia avser att söka patentskydd för dessa projekt, vilket bolaget uppger sig arbeta med.Direkt-SE