Oasmia fyller på kassan

Publicerad 2014-11-11 08:34

Emission Läkemedelsbolaget Oasmia vill ta in 176 miljoner kronor via en företrädesemission.

Det framgår av ett pressmeddelande. Pengarna skall användas till att registrera bolagets produkter Paccal Vet och Paclical, kostnader för en utökning av produktionsanläggningar, kostnader för kliniska studier samt kostnader för krediter.

Nio gamla aktier i Oasmia berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen ligger på 18:00 kronor per aktie. På måndagen stängde aktien på 18:30 kronor. Antalet nya aktier kan som högst uppgå till nästan 9,8 miljoner aktier. För närvarande finns cirka 88 miljoner aktier i Oasmia.

Emissionen är i sin helhet garanterad. Alceco International, ett bolag som ägs av Bo Cederstrand och Oasmias vd Julian Aleksov, och Nextobe, som kontrolleras av finansmannen Bengt Ågerup, och vissa andra ägare har åtagit sig att teckna sina så kallade pro rata-delar i emissionen. Alceco ägde 39 procent och Nextobe hade 20 procent av aktierna i Oasmia slutet av september, enligt SIS Ägarservice.

Därutöver har ”vissa större aktieägare”, däribland Alceco, åtagit sig att teckna den del av emissionen som eventuell inte tecknas av andra aktörer.

Bolaget förutser ett kapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden om 230 miljoner kronor.

Det handlar om operationella kostnader och investeringar om cirka 115 miljoner kronor för att registrera Paccal Vet och Paclical samt kostnader för att utöka produktfaciliteter. Vidare bedöms kostnaderna för kliniska studier ligga på 50 miljoner kronor och kostnader för ”åtaganden till bolagets kreditgivare om 65 miljoner kronor”.

Efter avdrag för emissionsrelaterade kostnader väntas Oasmia tillföras 165 miljoner kronor. Mot bakgrund av emissionen, den nuvarande kassan och befintliga krediter gör styrelsen bedömningen att Oasmia har tillräcklig finansiering för att genomföra bolagets plan under kommande tolvmånadersperioden.