OASMIA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -57,7 MLN KR 2 KV

2021-08-19 08:12:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Oasmia redovisar ett resultat efter skatt på -57,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-80,1).

Nettoomsättningen uppgick till 4,6 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -56,2 miljoner kronor (-78,3).

"Efter flera nödvändiga förändringar sedan jag tillträdde i mars förra året är jag övertygad om att Oasmia nu är väl positionerat med visionen att bli ett av de ledande biopharma-bolagen inom cancer med en innovativ onkologipipeline med fokus på svårbehandlade cancerformer i sen fas", skriver bolagets vd Francois Martelet i rapporten.Direkt-SE