Oasmia ökar förlusten

Publicerad 2014-09-05 09:05

Rapport Läkemedelsutvecklarens delårsrapport visar en förlust på 33 miljoner kr, vilket är en klar försämring jämfört med samma period förra året.

Läkemedelsutvecklaren Oasmia redovisar ett resultat efter skatt på -33 miljoner kronor för det första kvartalet 2014 (-18,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:38 kronor (-0:22).

Nettoomsättningen uppgick till 1 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -30,4 miljoner kronor (-17).