Oasmia ökar förlusten

Publicerad 2014-03-06 09:05

Rapport Läkemedelsutvecklaren förlust på 30,4 miljoner kr för tredje kvartalet innebär en kraftig försämring jämfört med ifjol.

Läkemedelsutvecklaren Oasmia redovisar ett resultat efter skatt på -30,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013 (-15,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:37 kronor (-0:20).

Nettoomsättningen uppgick till 16.000 kronor (0).

Rörelseresultatet blev -28,5 miljoner kronor (-14,4).