Oasmia ökar förlusten

Publicerad 2014-12-04 08:28

Rapport Läkemedelsutvecklaren fortsätter att redovisa röda siffror. Förlusten växer kraftigt jämfört med samma period förra året.

Läkemedelsutvecklaren Oasmia redovisar ett resultat efter skatt på -26,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2014 (-18,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:30 kronor (-0:23).

Nettoomsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -24,1 miljoner kronor (-17,4).