Styrelsekaos sänker Oasmias aktie

Publicerad 2017-03-01 09:22

Aktie Oasmias styrelseordförande Anders Lönner har meddelat att han avgår från posten. Företrädare för bolaget menar samtidigt att Lönner betett sig oacceptabelt och skapat problem. Aktien faller tungt på börsen.

Oasmia Pharmaceutical uppger, efter Anders Lönners besked om avgång från posten som styrelseordförande i bolaget, att bolaget inte har kunnat acceptera Anders Lönners agerande och de krav han ställt på bolaget, styrelsen och vissa huvudägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Oasmia skriver även att de inte hade föreslagit Anders Lönner som styrelseordförande om de hade förutsatt hans agerande.

”Representanter för valberedningen har fört en dialog med Anders Lönner sedan september 2016, men Lönner har ännu inte tagit något som helst initiativ till att kommunicera med övriga delar av styrelsen. Han har inte deltagit i några styrelsemöten under tiden efter tillträdet. Anders Lönner har dessutom ännu inte haft en genuin genomgång av bolagets verksamhet med bolagets vd”, skriver Oasmia bland annat.

Kommunikationen mellan Anders Lönner och bolaget ska endast ha skett sporadiskt och i princip endast via rådgivare, enligt Oasmia.

Bland de krav som Anders Lönner ska ha framfört ska de ha inneburit ”att han ensam, utan vidare inblandning från någon part, skulle ha rätt att agera på bolagets vägnar”, framgår av pressmeddelandet.

Kraven på ytterligare löpande ersättning ska också ha legat på orimliga nivåer, argumenterar Oasmia. Anders Lönner har krävt att få en avsevärd procentuell ersättning i det fall bolaget i framtiden skulle träffa viss typ av avtal av strukturell karaktär.

En överenskommelse om att Anders Lönner skulle investera ett visst belopp i Oasmia har hittills inte infriats, vittnar Oasmia vidare.

Oasmia påtalar att Anders Lönner ska ha motsatt sig bolagets information till marknaden även då det varit fråga om tvingande kommunikation med hänsyn till marknadens regelverk.

Anders Lönner ska enligt Oasmias förmenande även ha skapat problem för Oasmia då han först vägrade underteckna en delårsrapport för bolagets andra kvartal.

Anders Lönner tillträdde som styrelseordförande i Oasmia så sent som i november efter en affär mellan Oasmia och Karo Pharma där Anders Lönner, tidigare vd för Meda, är stor ägare.

”Mitt ordförandeskap var inte menat att bli långvarigt. Bolaget behöver en långsiktig lösning för att driva sina lovande projekt i mål. Jag har givit mina synpunkter på vad som behövs göras och står till förfogande för bolaget, men lämnar styrelsen”, säger Anders Lönner

Karo Pharma ägde som ett resultat av affären med Oasmia drygt 3 miljoner aktier, eller 2,6 procent av aktierna, i Oasmia per den 31 december, enligt ägardatatjänsten Holdings. I tisdagens delårsrapport föreslog Karo Pharma en utdelning motsvarande värdet på de aktier i Osamia fick som direktbetalning i nämnda affär.

”När det gäller utdelningen kommer beslut tas om det på årsstämman som sker den 11 maj”, sade Karo Pharmas finanschef Henrik Palm till Direkt under tisdagen på en fråga om den föreslagna utdelningens storlek.

{Chart}