OASMIA: GARANTERNA FICK TECKNA 44% AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN

2022-03-24 11:04:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Oasmia meddelar att cirka 53,9 procent av aktierna i företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Utöver det har anmälningar mottagits om att teckna cirka 1,7 procent av de erbjudna aktierna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av ovanstående kommer garantiåtaganden att nyttjas, motsvarande cirka 44,4 procent av de erbjudna aktierna.

Genom företrädesemissionen tillförs Oasmia cirka 151 miljoner kronor före emissionskostnader.Direkt-SE