Därför rusar Oasmia

Publicerad 2014-02-28 09:39

Aktier Grönt ljus från amerikanska läkemedelsmyndigheten får bioteknikbolaget Oasmia att rusa på Stockholmsbörsen.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har gett ett villkorat godkännande för Oasmia Pharmaceuticals Paccal Vet-CA1 och därigenom försett veterinäronkologer med en ny behandlingsmöjlighet mot skivepitelcancer och juvercancer hos hund.

Det skriver Oasmia i ett pressmeddelande.

”Det villkorade godkännandet av Paccal Vet-CA1 är ett stort framsteg för veterinär cancerbehandling. Det är också en bekräftelse av potentialen hos vår patenterade vitamin A-baserade teknologi XR-17, som vi nu kommer att använda i kliniska prövningar för ett antal human- och veterinärprodukter. Detta förbättrar även förutsättningarna för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering”, säger Julian Aleksov, vd för Oasmia, i en skriftlig kommentar.