OASMIA: 1:A PATIENT DOSERATS I FAS 1B-STUDIE DOCETAXEL MICELLAR

2021-06-10 11:13:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Oasmia meddelar att den första patienten har doserats i en klinisk fas 1b-studie med bolagets Docetaxel micellar i patienter med spridd prostatacancer.

Studien utförs av Swiss Group for Clinical Cancer Research. Det är en öppen fas 1b-studie utförd på flera större sjukhus i Schweiz. Studien avser att rekrytera 18 kemoterapi-naiva patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (MCRPC) som har fungerande benmärgs-, lever- och njurfunktion.

Studiens primära mål är att bestämma den maximalt tolererade dosen för Docetaxel micellar i patienter med MCRPC. De sekundära målen är att utvärdera säkerheten och den preliminära antitumöraktiviteten samt att karakterisera farmakokinetiken för Docetaxel micellar i den här populationen.

Det framgår av ett pressmeddelande.Direkt-SE