Nytt sparprogram för Rottneros

Publicerad 2007-11-20 10:54

Skogsbolaget Rottneros redovisar en förlust efter finansnetto på 21 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Under motsvarande period året före blev förlusten 65 miljoner kronor. Bolaget sjösätter nu ett nytt besparingsprogram och meddelar att 70 tjänster fö

Förlusten under fjärde kvartalet beror främst på produktionsstörningar i den nya linjen i Utansjö bruk, enligt bolaget.

Rottneros har därför beslutat att genomföra ett nytt besparingsprogram på 100 miljoner kronor som innebär att 70 tjänster försvinner. MBL-förhandlingar kommer att inledas snarast, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Den främsta orsaken till besparingsprogrammet är att bolaget drabbas av ”väsentligt högre elpriser”.

Kostnadsökningen på grund av höjt elpris kommer i år att uppgå till närmare 55 miljoner kronor jämfört med 2005. Bolaget räknar med ytterligare kostnadsökningar under år 2007.

Någon prognos lämnar inte bolagsledningen men bedömningen är att massapriserna stiger under första kvartalet.

Skogsbolagets försäljning steg dock från 535 miljoner till 607 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att utdelningen sänks från 20 öre till 10 öre per aktie.

(TT)