Bankkrisen Den amerikanska regionalbanken First Republic Bank, som är en av de småbanker som hamnat i riskzonen efter Silicon Valley Banks kollaps, rasade på nytt i den amerikanska förhandeln på måndagen efter att kreditvärderingsföretaget S&P sänkt betyget.

First Republic Banks aktie var ned med 15 procent i förhandeln, efter att raset lindrats från en initial sättning på som mest 37 procent.

S&P Global har sänkt kreditbetyget till B+ från tidigare BB+.

Enligt New York Times överväger First Republic Bank en kapitalanskaffning genom aktieförsäljning till andra banker eller fondbolag. Detta skulle ytterligare säkra bankens ställning efter att en rad storbanker i förra veckan injicerat likviditet. Injektionens storlek var 30 miljarder dollar och ska säkerställa att likviditet finns tillgängligt i banken för att undvika ytterligare ett fall av uttagsstormning.

First Republic Bank har dylika problem med illa skött durationsrisk som kraschade Silicon Valley Bank, sedan räntekurvan inverterats och kort belåning för drift blivit dyrare än intäkter från långa innehav. I First Republic Banks fall rör det sig först och främst om kommunobligationer.