Nytt bakslag i skogen

Publicerad 2007-11-21 09:05

Rottneros redovisar ett resultat efter finansnetto på -53 miljoner kronor för årets fjärde kvartal (61). För helåret 2004 uppgick resultatet efter finansnetto till -108 miljoner kronor (115). Det var sämre än marknaden befarat och aktien faller med två

Rörelseresultatet uppgick till -50 miljoner kronor (60). Nettoresultatet var -40 miljoner kronor (48) eller -0:22 kronor per aktie (0:27).

Nettoomsättningen uppgick till 535 miljoner kronor, jämfört med 571 miljoner samma kvartal året innan. Nettoomsättningen för hela 2004 blev 2.356 miljoner kronor (2.380).

Utdelning föreslårs uppgå till 0:20 kronor per aktie (0:30). Stämma hålls den 26 april.

Rottneros bedömer att resultatet efter finansnetto kommer att bli positivt under 2005. Bolaget upprepar även utsikterna om en stark massamarknad i år, samt att priserna väntas stiga uttryckt i dollar.

I samband med rapporten för det tredje kvartalet upprepade Rottneros sin prognos om en förlust efter finansnetto för 2004, inklusive tidigare aviserade engångsposter på -116 miljoner kronor. Exklusive engångsposterna räknade bolaget med ett positivt resultat.

(Direkt)