Nytt antal aktier och röster i BHG Group

2023-01-31 17:30:00

Antalet aktier och röster i BHG Group AB (publ) (”BHG”) har förändrats med anledning av den i december 2022 genomförda riktade nyemissionen.

I den riktade nyemissionen gavs 39 024 390 nya aktier ut. 35 052 293 aktier gavs ut med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022 och de resterande 3 972 097 aktierna gavs ut med stöd av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 30 december 2022. För mer information, se BHG:s pressmeddelanden den 6 december 2022 respektive den 30 december 2022.

De 3 972 097 aktier som gavs ut efter beslut av den extra bolagsstämman den 30 december 2022 har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm, varvid antalet aktier och röster i BHG har ökat med 3 972 097.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns det totalt 179 233 563 aktier och röster i BHG.

MFN