Nytt antal aktier och röster i BHG Group

2022-12-30 13:55:00

Antalet aktier och röster i BHG Group AB (publ) (”BHG”) har förändrats med anledning av den nyligen genomförda riktade nyemissionen.

I den riktade nyemissionen gavs 39 024 390 nya aktier ut. 35 052 293 aktier gavs ut med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022 och de resterande 3 972 097 aktierna gavs ut med stöd av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 30 december 2022. För mer information, se BHG:s pressmeddelanden den 6 december 2022 respektive den 30 december 2022.

Genom den riktade nyemissionen enligt ovan har antalet aktier och röster i BHG ökat med 35 052 293.[1]

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns det totalt 175 261 466 aktier och röster i BHG.

[1] De 3 972 097 aktier som gavs ut efter beslut av den extra bolagsstämman den 30 december 2022 kommer att registreras hos Bolagsverket och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm först i början av januari 2023.

MFN