Nytt antal aktier och röster i BHG Group

2022-05-31 17:31:00

Antalet aktier och röster i BHG Group AB (publ) (”BHG”) har förändrats med anledning av den nyligen genomförda riktade nyemissionen.

I den riktade nyemissionen gavs 16 393 443 nya aktier ut till en teckningskurs om 61 kronor per aktie, varigenom BHG tillfördes 1,0 miljarder kronor före transaktionskostnader. För mer information, se BHG:s pressmeddelande den 4 maj 2022.

Genom den riktade nyemissionen enligt ovan har antalet aktier och röster i BHG ökat med 16 393 443.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns det därmed totalt 140 209 173 aktier och röster i BHG.

MFN