Fonder Nysparandet i fonder uppgick i juli månad till totalt 19,1 miljarder kr. Störst nettosparande gick till aktiefonder men även övriga fondtyper uppvisade nettoinsättningar. Det framgår från Fondbolagens förenings månadsrapport.

I juli hade aktiefonder nettoinsättningar på 10,9 miljarder och i blandfonder nettosparades 3,2 miljarder. Även långa räntefonder och korta räntefonder noterade nettoinflöden på 3,1 respektive 0,9 miljarder kr under juli månad.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt cirka 107 miljarder kr, och 90,5 miljarder har nysparats i aktiefonder såhär långt under 2021.

”Juli bjöd på fortsatt positiva fondinflöden samtidigt som Stockholmsbörsen steg. I likhet med tidigare månader är det aktiefonder som lockar spararna mest, vilket indikerar en fortsatt hög riskvilja. Föga förvånande tar globalfonder och Sverigefonder majoriteten av inflödet i aktiefonder, två fondkategorier som i snitt stigit 19 respektive 25 procent sedan årsskiftet. Vad gäller branschfonder, som levererat en genomsnittsavkastning om 18 procent sedan årsskiftet, är spararna inte lika övertygade även om nettoutflödena upphörde i juli”, kommenterar Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med närmare 182 miljarder kr och uppgick vid utgången av juli till rekordhöga 6.438 miljarder, enligt rapporten. Av den totala fondförmögenheten var 4.235 miljarder, motsvarande 66 procent, placerade i aktiefonder.