Emission Nyfosa meddelar att teckningskursen blev 115 kronor per aktie i den riktade emission om cirka 6,5 miljoner aktier som aviserades och sedan genomfördes på onsdagskvällen.

Priset fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 4,4 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 9 juni 2021.

Genom nyemissionen tillförs Nyfosa cirka 750 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande under natten till torsdagen.

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fonder, PriorNilsson och Sagax. Likviden från nyemissionen avses användas för att upprätthålla bolagets stabila kapitalstruktur och skapa finansiell beredskap för nya affärsmöjligheter, heter det.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,4 procent baserat på det totala antalet aktier i Nyfosa efter nyemissionen.