Affär Fastighetsbolaget Nyfosa ingick i januari en avsiktsförklaring med SBB i Norden avseende förvärv av fastighetsportföljer med ett totalt värde om cirka 8 miljarder kronor. Nyfosa beslutar nu att avvakta tills vidare med genomförandet av transaktionen.

Beslutet tas med anledning av att marknadsförutsättningarna har förändrats.

”Vårt intresse för fastighetsportföljerna kvarstår men vi genomför inte affären nu eftersom marknaden förändrats så drastiskt sedan vi undertecknade avsiktsförklaringen. Det är alltid tråkigt att hoppa av en affär men nu blickar vi framåt och fokuserar på nya möjligheter”, skriver vd Jens Engwall i pressmeddelandet.

SBB meddelar i ett separat pressmeddelande att målet om försäljningar på 11 miljarder kronor under året inte ändras, trots Nyfosas besked.

”SBB:s plan om att sälja fastigheter för 11 miljarder kronor står fast. Vi har redan sålt för 1,5 miljarder kronor i år och räknar med att annonsera ytterligare försäljningar inom kort,” säger SBB:s vd Ilija Batljan.