Nyfosa förvärvar fastigheter för 411 MSEK

2022-10-10 07:30:00

Nyfosa har i tre transaktioner förvärvat åtta fastigheter belägna i Västervik, Halmstad och finska Åbo. Det totala förvärvspriset uppgår till 411 MSEK och sammanlagt årligt hyresvärde är 38 MSEK.

De förvärvade fastigheterna har en total yta om cirka 37 tusen kvadratmeter där cirka 7 tusen kvadratmeter utgörs av kontor i centrala Västervik och resterande yta av lager och industri i etablerade industriområden i Halmstad och Åbo. Den genomsnittliga återstående avtalstiden är 3,6 år och uthyrningsgraden uppgår till 97,6 procent. De största hyresgästerna är Försäkringskassan, Socialkontoret och Region Halland. Fastigheterna i Halmstad tillträddes den 30 september och övriga planeras tillträdas under fjärde kvartalet 2022.

”Vi genomför tre transaktioner där vi tillförs fastigheter på både den svenska och finska marknaden. Gemensamt för samtliga fastigheter vi förvärvar är bra lägen för sitt ändamål och starka kassaflöden”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

MFN