NYFOSA: DRIFTÖVERSKOTT 544 MLN KR 3 KV (EST 562) (NY)

2022-10-20 07:40:36

(Tillägg: från femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Nyfosas totala intäkter uppgick till 799 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2022.

Analytikerna i Infronts sammanställning av tre estimat hade räknat med 789 miljoner kronor.

Driftnettot blev 544 miljoner krono. Här var 562 miljoner väntade.

Förvaltningsresultatet uppgick till 374 miljoner kronor, att jämföra med 414 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Infront hade inget konsensus för förvaltningsresultatet. Förvaltningsresultat exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures blev 386 miljoner kronor (371).

"Trots turbulensen i marknaden, som jag tror vi kommer få leva med ett tag, känner jag mig trygg med Nyfosa – med våra tillgångar, våra hyresgäster och våra kassaflöden. Stigande räntor och elpriser påverkar oss negativt men det finns goda marginaler", skriver vd Stina Lindh Hök.

Ökade ränte- och elkostnader påverkade intjäningsförmågan negativt jämfört med föregående kvartal. Från och med årsskiftet kommer inflationen enligt vd:n att påverka intjäningen positivt genom indexuppräkning av hyresintäkterna. I det fall konsumentprisindex landar på 9 procent innebär det en ökning av intjäningen med cirka 200 miljoner kronor.

Nyfosas uthyrningsverksamhet resulterade i en nettouthyrning på 2 miljoner konor i det tredje kvartalet. Nyuthyrningar gjordes för totalt 30 miljoner och uppsägningar för avflytt uppgick till 27 miljoner. Konstaterade konkurser hos hyresgäster uppgick till 1 miljon.Direkt-SE