NYFOSA: DRIFTÖVERSKOTT 544 MLN KR 3 KV (EST 562)

2022-10-20 07:34:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Nyfosas totala intäkter uppgick till 799 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2022.

Analytikerna i Infronts sammanställning av tre estimat hade räknat med 789 miljoner kronor.

Driftnettot blev 544 miljoner krono. Här var 562 miljoner väntade.

Förvaltningsresultatet uppgick till 374 miljoner kronor, att jämföra med 414 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Infront hade inget konsensus för förvaltningsresultatet. Förvaltningsresultat exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures blev 386 miljoner kronor (371).Direkt-SE