I annonssamarbete med FRISQ

ANNONS En mer patientorienterad vård. Svenska healthtechbolaget FRISQ har utvecklat ett digitalt komplement till dagens journalsystem – som ska ge bättre hälsoresultat och ett effektivare samarbete mellan vårdteam och patienter. Nu genomför FRISQ en nyemission för att stärka bolagets finansiella position och accelerera försäljningen – på en marknad som upplevs som mer mottaglig för lösningen än tidigare, då efterfrågan av effektiva systemstöd för vårdplanering har ökat.

Covid 19-pandemin har tvingat svensk vård att koncentrera sig på akut krishantering, och som en konsekvens av det har många stora digitala satsningar pausats eller ställts in. Samtidigt har pandemin accelererat digitaliseringen, men detta främst genom att användandet av befintliga tjänster för digitala videomöten och andra e-tjänster ökade dramatiskt.

Healthtechbolaget FRISQ har utvecklat en plattform, FRISQ Care, som möjliggör framtagande av digitala individanpassade vårdplaner, som kan delas av vårdteam och patient – och ligga till grund för ett effektivt samarbete i realtid.

I FRISQ Care kan vårdteam lägga upp digitala vårdplaner, där aktiviteter läggs in och påminns om, vilket främjar och stödjer ett kunskapsbaserat arbetssätt. När man arbetar i det digitala verktyget, som är integrerat med flera journalsystem, finns informationen tillgänglig för alla inblandade, vilket leder till bättre samarbete och mindre dubbelarbete i vårdteamet.

Läs mer om FRISQ Care här

Inom Capio har två affärsområden, Capio Ortopedi och Capio Äldre och Mobil vård redan implementerat systemet på bredden. I det senare affärsområdet ingår alla avdelningar för geriatrik och slutenvårdsrehab.

– Vi har förbättrat många av våra kvalitetsparametrar och systemet gör det lättare att ha rutiner och digitala checklistor, berättar Arjeta Buqinca, sjuksköterska och enhetschef på Capio Geriatrik i Vårberg.

Hon menar att FRISQ Care för det lättare för alla anställda att göra rätt saker för patienterna, samtidigt som det underlättar dokumentation och minskar dubbelarbetet.

– Arbetssättet känns också mer personcentrerat eftersom man gör så mycket av arbetet tillsammans med patienten och jag upplever att mötet med patienten blir bättre, säger hon.

frisq-2

– Det känns bra att kunna erbjuda våra medarbetare ett modernt arbetssätt, konstaterar Thorleif Nilsen, Thorleif Nilsen, affärsområdeschef på Capio Äldre och Mobil Vård.

FRISQ har nyligen också ingått samarbete med Aleris, BB Stockholm och Ultragyn för att implementera en digital, interaktiv vårdplan för att stärka samarbetet mellan det blivande föräldraparet och barnmorskemottagningen. Den gravida får en bra översikt av sin vårdplan direkt i mobilen eller i annan valfri digital enhet och kan även ta del av information och svara på frågor på ett digitalt och användarvänligt sätt under resans gång. Barnmorskan kan i sin tur vara säker på att vårdplanen följer de regionala riktlinjer som gäller för vård under graviditet. Samtidigt kan vårdplanen enkelt anpassas efter individuella behov, till exempel för kvinnor med högt BMI eller förlossningsrädsla. Genom att den gravida görs mer delaktig i processen, till exempel genom att svara på frågor digitalt inför sitt barnmorskemöte i stället för i mötet, frigörs tid från barnmorskan.

– Mödravården är verkligen ett område där vi tror att en digital vårdplan som en gemensam grund kan ge en avsevärt mycket bättre patientupplevelse samtidigt som det kan bidra till en bättre arbetsmiljö för barnmorskorna och en vård där resurserna används på bästa sätt, berättar Casper Winsnes, innovationschef på FRISQ.

Läs om hur digitaliserade vårdplaner kan förbättra mödravården

Patienten blir en aktiv medproducent i sin vård

Genom att till exempel svara på frågor eller ta del av information digitalt inför ett möte istället för att använda värdefull mötestid till detta, ökar patientens delaktighet och engagemang i sin egen vård – vilket forskning visar leder till ett bättre hälsoutfall. Samtidigt som det ger en bättre användning av vårdens värdefulla resurser.

Även inom ortopedi, ett av två områden där mjukvaran implementerats brett, rapporteras om stora nyttor.

– Vi har 1,3% inställda operationer med patienter som använder FRISQ Care, vilket är signifikant lägre än för de som inte väljer att använda lösningen. Detta skulle potentiellt kunna spara oss upp till 1,7 miljoner SEK bara för vår klinik och ett enormt arbete för vårdpersonalen som måste kasta om i schemat eller står med tomma operationssalar. Det behövs så liten resurs för att övervaka systemet. En person kan hantera och ha koll på flera hundra patienter och vi kan vara säkra på att vi notifieras om något avviker så att vi behöver vidta åtgärder. Det innebär att vi med FRISQ kan leverera mer behovsstyrd vård istället för rutinmässig och det kan spara oss tusentals samtal på år, säger Ida Kindlund, digital projektledare, Capio Artro Clinic.

– För oss är det avgörande att arbeta med moderna, digitala lösningar för att kunna fortsätta leverera ortopedi i världsklass. Med FRISQ Care upplever vi bättre resursutnyttjande och förbättrat samarbete utifrån  kvalitetssäkrade processer. Dessutom möjliggörs ett helt nytt sätt att involvera patienten och flera aktiviteter som idag görs under mötestid kan nu enkelt utföras av patienten inför ett möte, berättar Tobias Wirén, affärsområdeschef för Capio Ortopedi.

FRISQ Care möjliggör även kontinuerlig insamling av data i alla steg av vårdplanen, som kan ligga till grund för värdefulla insikter; för patienten, för verksamheten och inom forskningen.

Tre vårdgivare som använt FRISQ Care

Av: FRISQ

Detta är en annons från FRISQ och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.