Nyemission i Vostok Nafta

Publicerad 2009-01-07 09:30

Vostok Nafta ska genomföra en nyemission med företrädesrätt i bolaget. Intäkterna från nyemissionen beräknas maximalt uppgå till cirka 552 miljoner kronor.

Intäkterna från nyemissionen kommer att användas för att betala av en del av Vostok Naftas skuld, samt för att investera i nya och existerande delar av bolagets portfölj.

Vostoks Naftas vd Per Briloth menar att oron på världens finansmarknader ger goda investeringsmöjligheter.

– Värderingarna för både noterade och onoterade tillgångar är i många fall extremt attraktiva, och 2009 kommer att vara ett år då vi fortsätter att utvärdera ett flertal nya investeringar. Huvuddelen av intäkterna från nyemissionen kommer dock att användas för att minska skuldsättningen, då vi tror att förutsättningarna på de globala kreditmarknaderna kommer att vara fortsatt utmanande under ytterligare en tid framöver, kommenterar Per Brilioth i pressmeddelandet.

Varje svenskt depåbevis i Vostok Nafta ger innehavaren rätt att teckna ett nyemitterat depåbevis till en teckningskurs om 12 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyhetsbyrån Direkt