Nyemission i Bergs Timber

Publicerad 2012-10-19 09:28

Nyheter Styrelsen i Bergs Timber föreslår en nyemission om cirka 100 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen kräver beslut vid extra bolagsstämma.

Pengarna ska användas till att stärka bolagets finansiella ställning. Dels ska lån om cirka 57 miljoner kronor inklusive ränta återbetalas, dels ska likviditeten förbättras.

En bättre likviditet stärker bolagets möjlighet att göra råvaruinköp till bättre villkor. Dessutom kan Bergs Timber spela en mer aktiv roll i den förväntade omstruktureringen av trävarubranschen.

Av lånen utgör 25 miljoner kronor lån från befintliga aktieägare och 30 miljoner lån från huvudfinansiären. Därtill kommer 2 miljoner i ränta.

Aktiekursen föll med drygt 16 procent i den inledande handeln på fredagen.