Nyemission i Academedia

Publicerad 2017-10-24 08:14

Aktie Academedias styrelse har beslutat om den företrädesemission på 400 miljoner kronor som ska delfinansiera förvärvet av utbildningsföretaget Vindora. Det framgår av ett pressmeddelande, där emissionen uppges vara fullt garanterad.

Förvärvet av Vindora, verksamt inom praktisk yrkesutbildning, aviserades den 12 september. Köpeskillingen uppgavs vara 546 miljoner kronor, och emissionen av den fullt garanterade nyemissionen om cirka 400 miljoner kronor aviserades även då.

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 21 november 2017. Tillträde till Vindora beräknas ske den 1 november.