Fonder Vändningen i Pakistan den senaste månaden har gett utslag i fondlistorna. Tundra Pakistan steg 7,1 procent i januari efter ett mycket tungt 2018. Men förvaltaren Mattias Martinsson på Tundra Fonder ser en betydligt större utväxling, eftersom fondens jämförelseindex var betydligt bättre än så.

Ett viktigt skäl till den möjliga ljusa framtiden för Tundra Pakistan är lite motsägelsefullt att fondens jämförelseindex steg hela 18,1 procent under samma månad. Indexet heter MSCI Pakistan Net, och Tundra Pakistan har haft det jämförelseindexet sedan 2011. Då fanns 16 likvida aktier i indexet, men i dag består det bara av tre stycken.

– I januari gick dessutom två av de tre aktierna upp ungefär 20 procent. Den 1 april byter vi till ett betydligt bredare index, med mer relevans. Ett klart bättre handelsunderskott i december triggade dessutom ett rally på börserna och det ser ut som att de justeringar som gjorts i ekonomin, såväl penning- som finanspolitiska, har gett effekt, säger Mattias Martinsson.

Det nuvarande jämförelseindexet har alltså gradvis reducerats sedan Pakistan gjorde sitt inträde i Emerging Markets. Den egna fondens underavkastning förklarar Tundras förvaltare med att fonden inte innehåller aktier inom olja- och gassektorn som steg kraftigt just i januari.

Utvecklingen har varit svag under de två senaste åren, och det finansiella trycket från omvärlden har varit hårt. Efter en 30-procentig devalvering och en räntehöjning på 4,5 procent ser det värsta nu ut att vara över, menar han.

Valutan ständigt problem

Ett grundläggande problem för Pakistan är valutan och Mattias Martinsson säger att landet hamnar i en valutakris ungefär vart femte år. Anledningen till uppgången just nu är att Pakistan börjar se slutet på den valutakris som varat sedan 2017.

– Exporten är för liten och importen ökar, vilket pressar valutan, säger han.

Men vändningen nu är substantiell då 30 procent av valutasmällen tagits igen på ett år och sedan dess har den nya regeringen i Pakistan fått stödlån av både Saudiarabien och Kina och den vägen säkrat upp 16 miljarder dollar.

– Så nu finns förutsättningarna för att gå till Internationella Valutafonden och säkra upp ännu mer kapital. Vi tror att Pakistan behöver sluta avtal med IMF, men det som hittills åstadkommits är lånen från näraliggande länder, vilket gör att investerare kan börja lugna sig. Värderingarna i Pakistan är låga, ungefär åtta till nio gånger årsvinsten på marknaden som helhet. Det är drygt hälften mot Indiens, säger Mattias Martinsson.

Investeringar på ny nivå

En undertecknad överenskommelse med IMF skulle klart stärka internationella investerares förtroende, menar han.

Det sker också ett positivt reformarbete med sikte på att höja den låga exportbasen och ett antal utländska investerare förhandlar om projekt i landet. I nästa vecka kommer en saudisk delegation för att slutföra en investering på 10 miljarder dollar i ett raffinaderi.

– Den typen av utländska investeringar har vi aldrig sett tidigare, säger Mattias Martinsson.

Kina sägs också vara villigt att låna ut ytterligare 2,5 miljarder dollar för att Pakistan ska lyckas hålla en valutareserv som är större än 6-7 veckors import. Finansministern tycks även framgångsrik enligt Mattias Martinsson i att minska behovet att ett IMF-lån från 20-25 miljarder dollar till 10-12 miljarder.