Budgeten Regeringen kommer i höstbudgeten att föreslå tre skattesänkningar som riktar sig mot vanligt folk, "breda och inkluderande skattesänkningar", som berör över 7,5 miljoner svenskar. Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på onsdagen tillsammans med finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Den 1 januari i år infördes en skattereduktion med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare. Regeringen föreslår nu att skattereduktionen förstärks med 1.320 kr från 2022. Skattereduktionen blir därmed som huvudregel ett fast belopp på 2.820 kr per år 2022.

Den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster försvinner. I dag betalar en person med sjuk- eller aktivitetsersättning i genomsnitt cirka 10.000 kr mer per år i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar.

Kostnaden för att vara med i a-kassan sänks genom en skattereduktion. Det innebär en skattesänkning på omkring 400 kr per år för medlemmar i de flesta a-kassor.

De offentligfinansiella effekterna beräknas till 7 miljarder kr för skattereduktion för förvärvsinkomster, 2,6 miljarder för sjuk- och aktivitetsersättning och 0,8 miljarder för a-kassan.

Störst effekt för låg- och medelinkomsttagare

Hushåll med lite lägre inkomster konsumerar när de får pengar i plånboken, därför får skattesänkningar riktade mot låg- och medelinkomsthushåll störst effekt, framhöll finansministern.

Ett av förslagen är att den skattereduktion som genomfördes 2021 förstärks, ett förvärvsavdrag som berör lön, pension, socialförsäkringar. Kostnaden uppskattas till cirka 7 miljarder kronor och föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Åsa Lindhagen framhöll att det andra förslaget jämnar ut orättvisa skatteklyftor för personer med sjuk- och aktivitetsersättningen. Även detta förslag föreslås införas den 1 januari 2022. Kostnad cirka 2,6 miljarder kronor.

Det tredje förslaget syftar till att ”sluta ytterligare en orättvis skatteklyfta”, sade Magdalena Andersson, och presenterade ett förslag om att avgiften till a-kassan ska få en skattelättnad på 25 procent av avgiften under ett år och införas från den 1 juli 2022. Detta bedöms kosta 0,8 miljarder kronor.

”Det är ett sätt att sänka kostnaden för att vara medlem”, sade finansministern.

Hon noterade vidare att svensk ekonomi är tillbaka på förkrisnivå, men samtidigt vet vi att utvecklingen är osäker här i Sverige men också i vår omvärld.

Finansministern upprepade att en av de viktigaste lärdomarna från finanskrisen är att vi inte ska släppa på gasen för tidigt så att långtidsarbetslösheten biter sig fast.

”Det är viktigt att inte fasa ut stödåtgärder och stimulanser för tidigt”, framhöll hon.

”Vårt fokus är att ta Sverige ur pandemin, ur krisen och framåt”, fortsatte Magdalena Andersson.

Så påverkar förslagen plånboken

Regeringen presenterade också några räkneexempel på hur skattesänkningarna kommer att påverka privatpersoner. 

En pensionär med en månadsinkomst på 18 000 kronor, vilket är medianinkomsten för en pensionär i Sverige, får 124 kronor mer i plånboken varje månad. För en pensionär med en månadsinkomst på 13 000 kronor blir skattesänkningen 86 kronor per månad. Hela skattesänkningen sker till följd av det förstärkta skatteavdraget för förvärvsinkomster.

En löntagare med en månadsinkomst på 25 000 kronor får 110 kronor mer i plånboken varje månad till följd av den förstärka skattereduktionen för förvärvsinkomster.

Löntagaren kommer också kunna göra avdrag för medlemsavgiften till a-kassan, vilket innebär en skattesänkning på 400 kronor per år för medlemmar i de flesta a-kassor.

En person med sjukersättning på 12 706 kr, vilket är medianen för inkomstbaserad sjukersättning i Sverige, får en total skattereduktion på 1068 kr per månad till följd av de förstärka skattereduktionerna för sjuk- och aktivitetsersättning samt förvärvsinkomster.

För en person med sjukersättning på 10 183 kr, vilket är garantinivån för sjukersättning, blir den totala skattereduktionen 838 kr per månad.