Skatt Från årsskiftet ska de som har privat tjänstepension från Sverige men bor i Portugal eller Grekland betala svensk skatt på sin pension. Det konstaterar Skatteverket i ett pressmeddelande där myndigheten också uppmanar berörda att agera redan innan årsskiftet för att beskattningen ska bli rätt.

Det hela beror på att skatteavtalen med Portugal och Grekland upphör att gälla vid årsskiftet efter ett beslut i riksdagen. Syftet med uppsägningen är att privata tjänstepensioner från Sverige hittills varit obeskattade eller lågbeskattade i Portugal och Grekland.

Men nu kommer de som är bosatta i länderna och som tidigare haft obeskattad tjänstepension att få ett skatteavdrag som i de flesta fall är 25 procent. De som tidigare haft ett beslut om särskild inkomstskatt (SINK) som innebar att ingen skatt skulle dras kommer automatiskt att få ett ändrat beslut. Däremot bör de som tidigare inte haft något beslut om SINK agera nu.

– Pensionärer som tidigare inte har haft beslut om särskild inkomstskatt behöver ansöka om det så snart som möjligt. Annars riskerar skatteavdraget att bli fel, säger Malin Barkestad, sektionschef på Skatteverket.

Skatteverket påpekar också att det inte bara är privata tjänstepensioner som påverkas. För personer bosatta i Sverige kan det bli högre beskattning på utdelning, ränta och royaltyinkomster som kommer från Grekland och Portugal. Men exakt hur effekterna blir för enskilda varierar.

”Konsekvenserna av de uppsagda skatteavtalen är beroende av förutsättningarna i varje enskilt fall och påverkas dessutom av lagstiftningen i Portugal och Grekland”, skriver Skatteverket.