Nya regler för insiders

Publicerad 2016-04-21 12:38

Insiders I början av juli kommer nya regler för insynspersoner. Några av de större förändringarna är att även affärer som utförs inom ramen för kapitalförsäkringar måste anmälas, att större innehavare inte automatiskt är rapporteringsskyldiga och att insynshandel ska anmälas snabbare än i dag - senast tre affärsdagar efter transaktionsdatum jämfört med senast fem dagar i dag.

Det framgår av ett meddelande som lagts ut på Finansinspektionens hemsida på torsdagen.

Vidare kommer begreppet ”insynsperson” försvinna och ersätts av det nya ”person i ledande ställning”. Dessutom försvinner definitionen ”större innehavare”. En storägare som är just bara ägare i bolaget, men inte sitter i ledande ställning, kommer inte att behöva anmäla sina affärer till Finansinspektionen. Om en större ägare har över 50 procents ägande räknas dock denne automatiskt som ”person i ledande ställning” och omfattas av insynsreglerna.

Vidare kommer skyldigheten att anmäla insynsaffärer bara att gälla om ett sammanlagt transaktionsbelopp på 5.000 euro uppnåtts under kalenderåret.

Det kommer inte heller längre att krävas anmälan om innehav när insynsställningen uppstår (till exempel om en ny ledningsperson tillträder i bolaget).

En annan nyhet är att även insynshandel på Aktietorget, First North och NGM Nordic MTF ska rapporteras in till Finansinspektionen. I dag omfattas Stockholmsbörsen och NGM Equity av rapporteringsskyldigheten till Finansinspektionen.

Bakgrunden till de nya reglerna är att Europaparlamentets och rådets förordning om marknadsmissbruk träder i kraft den 3 juli och blir direkt tillämplig i svensk lag.