Aktie Husqvarna har presenterat nya finansiella mål inför onsdagens kapitalmarknadsdag, där bland annat rörelsemarginalmålet justeras upp. 

Husqvarna ska bland annat ha en årlig organisk tillväxt på 5 procent och rörelsemarginalen ska vara 13 procent. Det operativa rörelsekapitalet i relation till nettoomsättningen (kapitaleffektivitet) ska uppgå till 20 procent.

Tidigare målsättning var en nettoomsättningstillväxt 2 procentenheter över marknadens tillväxt med en rörelsemarginal på över 10 procent. Kapitaleffektiviteten skulle tidigare ligga under 25 procent. Som jämförelse låg tillväxten de senaste rullande 12 månaderna på 14 procent, rörelsemarginalen på 12,6 procent och kapitaleffektiviteten var 21,3 procent.

”Jag är stolt över att vi kan öka våra tillväxt- och marginalmål även efter ha tagit i beaktning den senaste tidens tillfälligt positiva effekter från stanna-hemma-trenden. Globala makrotrender som hållbarhet, elektrifiering, automatisering och digitalisering skapar enorma möjligheter för Husqvarnakoncernen. Vi ska leda transformationen av vår bransch och kontinuerligt öka andelen elektrifierade produkter”, kommenterar Husqvarnas vd Henric Andersson.

Utöver de finansiella målen presenteras nya operationella ambitioner. Däribland att inom fem år fördubbla försäljningen av robotgräsklippare, fördubbla antalet uppkopplade produkter och att öka andelen sålda elektrifierade produkter från 38 till 67 procent.

Vidare kommentar han att ”ytterligare investeringar kommer att skapa förutsättningar för våra tillväxtplaner och stärka våra positioner ytterligare, särskilt i segment med hög tillväxt”.