Fondbolag varnar för bankrusning

Publicerad 2012-05-15 09:45

Skuldkrisen Lämnar Grekland eurosamarbetet kan det i värsta fall leda till bankrusning i andra krisländer. Det varnar ekonomer på fondbolaget Enter Fonder för.

Efter flera misslyckade försök att bilda en ny grekisk regering är många bedömare av åsikten att landet kommer lämna eurosamarbetet. Förutom svåra konsekvenser för Grekland kan det få spridningseffekter i övriga Europa.

I ett marknadsbrev skriver ekonomer på Enter Fonder att den stora risken om ett utträde blir verklighet är att invånare i andra skuldtyngda krisländer i Europa kan komma att överge sina lokala banker. Man befarar att stora mängder sparare och företag försöker ta ut sina pengar samtidigt av rädsla för att sina respektive hemländer blir nästa på tur att lämna euron.

Då kan det bli aktuellt med devalveringar av inhemska valutan för att förstärka konkurrenskraften, vilket också medför att värdet på besparingar urholkas.

– Jag tror det är den riktigt stora risken med att låta Grekland lämna, säger Anders Wilson, ränteanalytiker på Enter Fonder.

– Det skulle kunna leda till att man hamnar i en Lehman-liknande situation. Att banksystemet fryser ihop och ingen vågar låna ut till exempelvis portugisiska banker.