Börsen Nasdaq har gjort sin halvårsvisa översyn av indexet First North 25 (FN25) och adderar Absolent, Akelius Residential Property D, Genovis, Mentice, Sdiptech B, Surgical Science Sweden, Fastighets AB Trianon B och Vostok Emerging Finance.

Däremot tas följande aktier bort från ovan nämnda index: Aspire Global, Bimobject, Cellink, Irlab, och Verkkokauppa.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förändringarna trader i kraft när marknaderna öppnar den 2 januari.

De aktier som ingår i FN25-index är utvalda genom en tvåstegsprocess: först de 30 största bolagen mätt i marknadsvärde, sedan de 25 mest handlade aktierna i denna population, mätt som aggregerad handelsomsättning över en sexmånadersperiod.