Aktie (Uppdaterad) Investmentbolaget Impilo har köpt 12,5 procent av aktierna i Humana från omsorgsbolaget största ägare Argan Capital. Impilo  ser goda möjligheter till tillväxt i omsorgsbolaget framöver.

I och med affären blir Impilo näst största ägare i Humana efter just Argan Capital var andel samtidigt minskar från drygt 39 procent till knappt 27 procent.

Impilo beskrivs som ett Nordenbaserat investmentbolag med fokus på den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn. Enligt bolagets hemsida siktar det in sig på objekt med bolagsvärde 200 miljoner till 1 miljard kronor ”med möjlighet till större investeringar med investeringspartners”.

”Omsorgssektorn är central för att skapa ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem i Norden. Tack vare vårt helhjärtade fokus på hälso- och sjukvårdssektorn och vår erfarenhet från att utveckla verksamheter som växer, kan vi tillföra kompetens och erfarenhet som långsiktigt kan stötta Humana att leverera sina tjänster med ännu högre kvalitet och effektivitet”, säger Fredrik Strömholm, partner på och en av grundarna av Impilo.

En annan grundare av Impilo är Sören Mellstig som bland annat varit vd på Gambro och i dag är styrelseordförande i blodanalysbolaget Cellavision.

Argan Capital blev största aktieägare i Humana år 2008.

Ser goda tillväxtmöjligheter

Humanas nye storägare, investeringsbolaget Impilo, ser goda möjligheter till tillväxt i omsorgsbolaget framöver.

”Humana är en ledande aktör på vård- och omsorgsmarknaden med en god position som man kan fortsätta att utveckla. Bolaget har möjlighet att växa genom att öppna nya boenden men också genom att förvärva och stärka sin position inom nya områden i hela Norden”, säger Fredrik Strömholm, partner på Impilo, till Nyhetsbyrån Direkt med anledning av köpet av cirka 12,5 procent av aktierna i Humana från bolagets största ägare Argan Capital.

Enligt Fredrik Strömholm betalade Impilo 62 kronor per aktie, vilket var strax under fredagens stängningskurs i Humana på 62:30 kronor. Vid 12.20-tiden på måndagen handlades Humana till 65 kronor efter en uppgång med 4 procent under dagen.

Som ny storägare har Impilo inte för avsikt att verka för större omedelbara förändringar i Humanas strategi eller ledningssammansättning.

”Vi stöttar det som bolaget har gått ut med, där det har sagt att det hoppas kunna öka förvärvstakten. Det är rimligt att tro att Humana kommer att kunna göra det”, säger Fredrik Strömholm.

På lönsamhetsfronten tycker han att Humana utvecklas ”väl” och tror att de tillväxtutsikter som finns i kombination med en fast kostnadsmassa rimligen bör kunna leda till ökade marginaler på sikt.

Impilo hoppas också kunna bidra till Humanas förvärvsarbete med sin erfarenhet och kompetens vad gäller att göra investeringar.

”Vi tror att vi kan vara ett bra bollplank för ledningen när det gäller förvärv”, säger han.

Vill ni ta plats i Humanas styrelse?

”Vår ambition är att kunna vara delaktiga i styrelsearbetet och det kanske kan vara en naturlig utveckling. Nu avvaktar vi valberedningens arbete och vi kommer att stå till förfogande.”

Impilos investeringsstrategi är att ha tydliga mål för sina portföljbolag på 3-5 års sikt, men det kan också bli längre tid än så beroende på hur bolagen utvecklas.

”Vi har inte någon specifik deadline, men på 3-5 års sikt vill vi se en betydande avkastning, och vi kan ha våra innehav betydligt längre än så om vi tror på en fortsatt god utveckling. Vi vill kunna förränta en investering klart mer än börsen i snitt”, säger Fredrik Strömholm.

Humana har som mål att på medellång sikt nå en årlig intäktstillväxt på 8-10 procent och ha en rörelsemarginal på cirka 6 procent.

”Det är bra mål, växer man i den takten med en kombination av förvärv och organisk tillväxt så kommer vinstutvecklingen att vara god”, säger Fredrik Strömholm.

Impilo investerar i nordiska bolag inom hälsovårdssektorn. Bolaget siktar främst in sig på objekt med bolagsvärde 200 miljoner till 1,5 miljarder kronor.

Fredrik Strömholm, som tidigare varit partner på och medgrundare av Altor Equity Partners samt arbetat på Goldman Sachs och Nordic Capital, är en av grundarna av Impilo. En annan grundare är Sören Mellstig som bland annat varit vd på Gambro och i dag är styrelseordförande i blodanalysbolaget Cellavision.

Utöver den nya investeringen Humana har Impilo fyra portföljbolag: diagnostikbolaget Cavidi, danska Ferrosan Medical Devices, som bland annat är verksamt inom sårvårdsprodukter och elektroniska miniatyrkomponenter, norska kosttillskottåterförsäljaren Nutraq och särläkemedelsbolaget Immedica.