Inflation Inflationen fortsätter att rusa i Sverige och den stora boven i dramat är de skyhöga elpriserna. Det gör att inflationsutvecklingen till mångt och mycket blir väderberoende, enligt Nordnets sparekonom Frida Bratt som spår en toppnotering först under februari eller mars. 

I december rusade inflationen enligt KPIF som inte tar hänsyn till ränteförändringar till 10,2 procent på årsbasis från 9,5 procent månaden innan. Det var högre än 9,7 procent som analytikerna hade räknat med.

Kärninflationen som rensar bort prisökningar på energi landade på 8,4 procent, även det högre än väntat. Förhandstipset från analytikerna låg på 8,3 procent. Samtidigt uppgick den totala inflationen, som visar den allmänna prisutvecklingen, till 12,3 procent i december. 

– Att inflationen skulle vara så hög var inte särskilt överraskande med tanke på de höga elpriserna i december, som förmodligen kommer fortsätta att dra upp inflationen de kommande månaderna, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt, och fortsätter:

– Det gör att man får titta på kärninflationen, som var lite högre än förväntat och dessutom högre än Riksbankens prognos. Det är inte några glädjande siffror.

Elpriserna tryckte upp inflationen enligt KPIF med 1,9 procentenheter på årsbasis under den gångna månaden. Det innebär att den fortsatta inflationsutvecklingen i Sverige till mångt och mycket blir väderberoende, påtalar Frida Bratt.

Lägre temperaturer minskar energibehovet bland de svenska hushållen, vilket i förlängningen kan dämpa elpriserna. Av det skälet tror Frida Bratt att inflationen slår i taket först under februari eller mars.

– Sedan bör det faktum att vi går mot varmare väder göra att inflationen vänder nedåt. Då får vi också hoppas att Riksbankens räntehöjningar har fått effekt på kärninflationen, så att spridningseffekterna från de höga energipriserna hejdas, säger hon.

Frida Bratt påpekar även att kalendereffekter bör göra att inflationen faller tillbaka. 

– Inflationen mäts i årstakt och vi då kommer jämföra inflationen med den redan höga inflation vi såg i början av förra året, säger hon. 

Öhman Fonders räntechef Lars Kristian Feste tror att fredagens inflationssiffror ökar trycket på Riksbanken ytterligare. 

– Inflationen i Sverige fortsätter att stiga och kommer in högre än förväntat och betydligt högre än Riksbankens prognos. Trots att vi är i närheten av toppen för KPI (total inflation, reds. anm.) är det ingen tvekan om att Riksbanken har bråttom när inflationen enligt KPIF är 5 gånger högre än inflationsmålet på 2 procent, säger han i en kommentar.

Räntechefen bedömer att Riksbanken höjer styrräntan med åtminstone 0,5 procentenheter vid sina möten i februari och april. 

– Man kan inte vara förvånad om styrräntan är närmare 4 procent i sommar, fortsätter Lars Kristian Feste.